Opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald

Olie, kemikalier og farligt affald kan være en trussel for miljøet, hvis ikke det opbevares rigtigt.

Denne forskrift beskriver, hvordan du forsvarligt opbevarer farligt affald og kemikalier. På den måde sikrer du, at jord, grundvand, søer og vandløb, det offentlige kloaksystem og luft ikke forurenes, hvis der sker brud på en beholder.

Læs mere om opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald i folderen "Håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier".

Har du spørgsmål i forbindelse med opbevaring af kemikalier og farligt affald så kontakt Team Industri.

Siden er opdateret:
14.10.2016