Miljøtilsyn

Vi fører miljøtilsyn med de virksomheder og aktiviteter, der er nævnt i Miljøstyrelsens Miljøtilsynsbekendtgørelse. Typen af virksomhed har betydning for, hvor ofte vi kommer på tilsyn, og om din virksomhed skal have en miljøgodkendelse.

Miljøtilsyn - kort & godt:

  • Tilsyn på et aftalt tidspunkt
  • Rundvisning inde og ude på virksomheden
  • Gennemgang af eventuel miljøgodkendelse og spildevandstilladelse 
  • Fokus på oplag og bortskaffelse af olie, kemi og affald

Læs mere om miljøtilsyn på virksomheder i denne tilsynsvejledning.

Hovedformålet med et miljøtilsyn er at sikre, at virksomheden drives efter gældende miljølovgivning (miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser og regler). Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol - vi vejleder også gerne, så unødvendige problemer, klager og udgifter undgås.

Tilsynsrapporter kan ses på Digital Miljøadministration (DMA)

Tilsynskampagner

Vi skal hvert år lave to tilsynskampagner. Kampagnen skal være afgrænset og målrettet, omkring et konkret miljøproblem eller -tema.

Miljøtilsyn - Tilsynsberetning for virksomheder

Hvert år inden 1. april laver vi en miljøtilsynsberetning, som viser, hvordan det er gået med miljøtilsynet i det sidste år. Miljøtilsynsberetningen sendes til Miljøstyrelsen og bliver offentliggjort.

Her kan du se tilsynsberetningen for forskellige virksomhedstyper og landbrug. Beretningen indeholder opgørelser over antal godkendelser, antal tilsyn og samlede tilsyn, samt opkrævet brugerbetaling. Desuden indeholder beretningen vurdering af og bemærkninger til miljøtilsynet. Tilsynsmålene i tilsynsbekendtgørelsen er opfyldt.

Strategi for tilsyn

Læs mere om vores strategi for miljøtilsyn i Miljøtilsynsplan.

Siden er opdateret:
08.05.2016