Industrispildevand

Processpildevand kan komme fra produktionen, fra vask og rengøring af produktionsudstyr, lokaler, fra vaskepladser og vaskehaller og fra tankpladser. Alle virksomheder, der udleder processpildevand til offentlig kloak, skal have en tilslutningstilladelse.
 

Søg om at aflede processpildevand

Hvis du vil søge om at aflede processpildevand fra din virksomhed til renseanlæg eller direkte til søer eller vandløb, skal du sende en ansøgning.

Du finder selvbetjeningsløsningen i boksen "Betjen dig selv" til højre på siden.

Hvis du samtidig søger om miljøgodkendelse af din virksomhed skal du søge tilslutningstilladelse til renseanlæg via det digitale system Byg og Miljø.

Tilslutningstilladelse - kort & godt:

  • Søg om tilslutningstilladelse – blandt andet spildevandsmængde, afledningssted, processer, spildevandets stofindhold, evt. renseforanstaltninger
  • Ansøgningen vurderes og behandles
  • Udkast til tilladelsen gennemgås og kommenteres
  • Tilslutningstilladelse meddeles

Du skal have en olieudskiller og sandfang på afløb fra steder, hvor der under normal drift kommer olie eller benzin i afløbsvandet, eller fra steder hvor der er risiko for olie- eller benzinspild. Der skal for eksempel etableres en olieudskiller på en vaskeplads.

Læs mere i vores regulativ for erhvervsaffald om hvor der skal være olieudskillere.

Du skal sørge for at kontrol og tømning af sandfang og olieudskiller sker efter vores regulativ for erhvervsaffald.

Siden er opdateret:
08.05.2016