Udbud og indkøb

Tønder Kommunes indkøbsvolumen har en betydelig størrelse, hvilket gør at mange af kommunens vare- og tjenesteydelser skal bringes i udbud, da indkøbene overstiger tærskelværdierne for hvornår de skal konkurrenceudsættes

Aktuelle udbud finder du nederst på forsiden under fanebladet UDBUD

Skærmprint med beskrivelse af hvor udbud kan findes

Hvordan bliver man leverandør

Hvis du vil være leverandør til Tønder Kommune, så er der herunder nyttige links, som kan hjælpe dig videre. Her kan du blandt andet orientere dig om, indkøbspolitik, tærskelværdier og udbudsstrategi m.m.

Lige vilkår først og fremmest

Offentlige indkøb er reguleret ved hjælp af såvel EU-direktiver som nationale love. Disse direktiver og love er vedtaget først og fremmest for at sikre at:

  • det offentliges indkøb, herunder kommunernes, foretages økonomisk mest fordelagtigt
  • virksomheder får lige adgang til at deltage i konkurrencen om de offentlige indkøb

Målet med det første punkt er at opnå den mest hensigtsmæssige anvendelse af borgernes bidrag til det offentlige forbrug af varer og tjenesteydelser. Midlet hertil er konkurrenceudsættelse og redskabet forskellige former for udbud.

Det andet punkt hviler på principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Det vil sige, at alle interesserede aktører skal tilbydes lige adgang til at afgive tilbud på de varer og tjenesteydelser, der sendes i udbud, ligesom vurderingen af de indkomne tilbud skal ske på ens vilkår. Endelig betyder det, at al information før, under og efter udbudsrunden skal være tilgængelig for samtlige tilbudsgivere.

Kend udbudsreglerne

Hvis du ønsker at blive leverandør til det offentlige, bør du orientere dig om gældende regelsæt, herunder EU's udbudsregler. Vi vil derfor anbefale dig at gå ind på konkurrencestyrelsens hjemmeside, der giver en grundig indføring i direktiverne og de tilhørende vejledninger. Besøg også de udbudstjenester og udbudsportaler m.fl., vi præsenterer under menupunktet "Links".

Gå til konkurrencestyrelsens hjemmeside

Udbuds- og indkøbspolitik

Tønder Kommune har i april 2015 revideret Udbuds- og Indkøbspolitikken fra 2013. 

Politikken skal være med til at regulere Tønder Kommunes indkøbsområde.

Læs Tønder Kommunes reviderede Udbuds- og Indkøbspolitik

Tærskelværdier

Tærskelværdi for EU-udbud

Køb af vare- og tjenesteydelser over 1.438.448 kr. ekskl. moms, skal binges i EU-udbud ifølge EU-udbudsdirektivet.

Tærskelværdien beregnes over en fire-års periode, med mindre kontraktperioden er kortere. Er kontraktperioden kortere end fire år, beregnes tærskelværdien ud fra den faktiske kontraktperiode. Optioner på forlængelser skal medregnes.

Tærskelværdi for nationalt udbud

Køb af vare- og tjenesteydelser fra 500.000 kr. til 1.438.448 kr. skal bringes i nationalt udbud ifølge lov om indhentning af tilbud på vare- og tjenesteydelseskontrakter.

Tærskelværdien beregnes over en fire-års periode, med mindre kontraktperioden er kortere. Er kontraktperioden kortere end fire år, beregnes tærskelværdien ud fra den faktiske kontraktperiode. Optioner på forlængelser skal medregnes.

Håndværkerdatabasen

Er du håndværker i Tønder Kommune og har adresse i kommunen, har du her mulighed for at oprette dig i vores Håndværkerdatabase

Databasen vil være vores værktøj til udvælgelse af håndværkere ved indbudt licitation/underhåndsudbud.

Databasen vil også blive anvendt ved udsendelse af information ved ovennævnte udbuds- og licitationsformer.

Links til eksterne instanser

Siden er opdateret:
23.06.2016