Social Virksomhedspris 2018 form

Prisens formål er at fremme den sociale indsats i virksomheder beliggende i Tønder Kommune.

I år skal prisen gå til en eller flere virksomheder, som gør en særlig indsats indenfor ét eller flere af følgende tre områder:

  • det rummelige arbejdsmarked - forebygge eller nedsætte sygefravær gennem eksempelvis en god fastholdelsesindsats på virksomheden,
  • særlig fokus på et sundt arbejdsmiljø eller
  • ansætte medarbejdere i småjob eller fleksjob.

Virksomhederne, der hædres, sender et stort signal om, at der er plads til forskellighed i deres virksomhed. De tager et stort socialt ansvar ved at hjælpe og støtte socialt udsatte på kanten af arbejdsmarkedet, og stiller meningsfulde arbejdsopgaver til rådighed, som giver borgerne nye muligheder for at bidrage til et fællesskab og til at finde fodfæste på arbejdspladsen. 

Fristen for modtagelse af indstillingsskemaet er fredag den 26. oktober 2018

Spørgsmål vedr. indstillingsskemaet sendes til udviklingskonsulent Anette Bruun Schmidt abs1@toender.dk