Miljøtilsyn

Tilsyn på husdyrbrug

Hvorfor føres der miljøtilsyn?

Miljøtilsynet skal sikre, at husdyrbrugene overholder de regler, der er på miljøområdet, så de forurener så lidt som muligt. Kommunen skal regelmæssigt føre tilsyn på husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold.

Miljøtilsynsplan

Tønder Kommunes overordnede miljøtilsynsplan kan findes på den Digitale Miljøadministration.

Hvor ofte er der miljøtilsyn?

Kategori 1 er:

 • IE-husdyrbrug
 • Husdyrbrug der har en godkendelse efter § 11 eller 12 (gammel lovgivning)
 • Husdyrbrug der har en godkendelse efter § 16 a
 • Husdyrbrug der har en tilladelse efter § 16 b og hvor der er stillet vilkår til teknologi anvendt for at bringe ammoniakemissionen under 750 kg/år.

Disse husdyrbrug skal have et miljøtilsyn mindst hvert 3. år

Kategori 2 er:

 • Alle øvrige husdyrbrug med mere end 3 DE.

Denne kategori skal have miljøtilsyn mindst hvert 6. år

Varsling af miljøtilsyn

Miljøtilsynet varsles med et brev mindst 14 dage før tilsynet, hvis ikke andet er aftalt med husdyrbruget. I særlige tilfælde kan vi vælge at føre tilsyn uvarslet.

Hvad ser vi på ved tilsynet?

Miljøgodkendelse eller miljøtilladelse - vi tager udgangspunkt i vilkårene som for eksempel produktionsareal, foderdokumentation, ressourceforbrug, driftsjournal og beredskabsplan.

 • Dyrehold - Vi gennemgår den gældende godkendelse, anmeldelse, VVM registrering, kontrol af de seneste 3 års produktion(tilladelser/godkendelser fra før aug. 2017)
 • Gyllebeholdere – herunder flydelag, dykket indløb og pumper samt logbog og kontrol om der skal være gyllealarm på
 • Møddingsplads og plansiloanlæg – afløbsforhold, randzoner, hældning, beskaffenhed, overdækning 
 • Markstakke – overdækning, afstandskrav, saftafløb, placering inden for de sidste 5 år
 • Olietanke – tankmærkat, tankattest, alder
 • Affald, kemi og olie – opbevaring, bortskaffelse samt dokumentation heraf.

Forberedelse er altid godt
Få læst din miljøgodkendelse/tilladelse igennem med fokus på vilkårene – tjek op på den dokumentation du skal have klar. Og har du spørgsmål til ovenstående, så er du naturligvis velkommen til at henvende dig både før og efter miljøtilsynet.

Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter skal offentliggøres efter hvert landbrugstilsyn.

De kan ses på Digital MiljøAdministration, hvor du kan søge på en adresse eller et område.

Tilsynskampagner

Tønder Kommune skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner. Kampagnen skal være afgrænset og målrettet, omkring et konkret miljøproblem eller -tema.

Mål og evaluering på tilsynskampagner på landbrug kan ses herunder:

 

Siden er opdateret:
08.08.2017