Anmeldeordning for husdyrbrug

Følgende forhold kan anmeldes via "husdyrgodkendelse"

§ 10 - Visse driftsbygninger m.m.
Etablering, udvidelse eller ændring af visse driftsbygninger m.m., f.eks. halmlader, maskinhaller, malkerum, malkestalde samt visse korn- og foderlagre.

§ 11 – Ensilageopbevaringsanlæg m.m.
Etablering, udvidelse eller ændring af ensilageopbevaringsanlæg samt visse foderlagre.

§ 12 - Gødningsopbevaringsanlæg
Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning 

§ 13 – Vinteropstaldning 
Etablering af produktionsareal til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning.

§ 14 – Hobbydyr
Etablering af produktionsareal til dyrehold af hobbybetonet karakter

§ 15 – Skift i dyretype, gl. ordning
Skift mellem dyretyper og ændringer i produktionsformen. Husdyrbrug der ikke er godkendt eller tilladt efter husdyrbrugslovens §§ 16 a eller 16 b.

§ 16 – Skift i miljøteknologiske løsninger
Skift anvendt miljøteknologi i eksisterende stalde og gødningsopbevarings-anlæg

§ 17 – Afprøvning af miljøteknologiske teknologier eller teknikker
Afprøvning af miljøteknologi i eksisterende stalde og gødningsopbevarings-anlæg.

§ 18 – Emissionsorienteret produktionstilpasning
Emissionsorienteret produktionstilpasning for slagtesvin i eksisterende stalde. Husdyrbrug der er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i Lov om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug.

§ 19 – Skift i dyretype, ny ordning
​​​​​​​
Skift mellem dyretyper og ændringer i produktionsformen. Husdyrbrug der er godkendt eller tilladt efter husdyrbrugslovens §§ 16 a eller 16 b.

Siden er opdateret:
16.04.2020