Byg og Miljø

Digital selvbetjening

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Du finder selvbetjeningsløsningen i "Betjen dig selv" øverst på denne side.

Du kan søge om eller anmelde:

 • Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Spildevandsanlæg i det åbne land
 • Oprensning og udvidelse af sø
 • Etablering af ny sø
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Erhvervsindvinding
 • Anmeldelse af olietank

Ansøgninger i Byg og Miljø

Når du skal ansøge om en byggesag eller en sag på miljøområdet, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden.

Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig.

Research: Hvad gælder her?

Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om blandt andet

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som for eksempel drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist.

Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Landsdækkende system

Byg og Miljø er et landsdækkende system. Det betyder, at du møder det samme system, hvis du for eksempel skal restaurere dit hus i én kommune og bygge sommerhus i en anden. Eller hvis du som professionel rådgiver bygger mange forskellige steder i landet.

Siden er opdateret:
20.06.2017