Barselsdagpenge og NemRefusion

Refusion af barselsdagpenge

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på Virk.dk/nemrefusion . Det er også her, virksomheder søger om refusion for den løn, de udbetaler under fraværet.

Læs mere om barselsfravær og refusion for:

Du kan kun anmelde fravær og søge om refusion digitalt.

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om refusion af barselsdagpenge, er der hjælp at hente på Virk.dk/barselsdagpenge.

Her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • se, hvilke frister du som arbejdsgiver skal overholde
  • se videoer med øvelsesvejledninger til Virk.dk

Indberetning af syge- og barseldagpenge via NemRefusion er obligatorisk for virksomheder, selvstændige og A-kasser.

Siden er opdateret:
14.05.2016