Jobcenteret står til rådighed for dig og din virksomhed

På Jobcenteret arbejder vi i overensstemmelse med regeringens beslutning hjemmefra - foreløbig frem til den 14. april

Vi sidder klar ved telefonen og alle virksomheder kan kontakte os på vores Virksomhedsservicetelefon 74 92 82 40.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp til for eksempel

  • rekruttering af nye medarbejdere – Jobcenteret har kontakt til alle nyledige
  • vejledning om Arbejdsfordeling
  • vejledning om de nye muligheder for opkvalificering af egne medarbejdere via E-learning 
  • vejledning vedrørende sygemeldte medarbejdere
  • vejledning vedrørende hjemsendte medarbejdere.

Vi har nedenfor samlet informationer, link og telefonnumre på andre emner, der kan være relevante for din virksomhed. 

COVID-19 Fælles Jobbank - Vadehavssamarbejdet
Jobcentrene Varde, Tønder og Esbjerg samarbejder på tværs af kommunegrænserne om en fælles rekrutteringsservice, for at tilbyde en mere koordineret indsats, som matcher virksomhedernes efterspørgsel.

Situationen omkring COVID-19 udvikler sig fra dag til dag. Første opgave var en fælles job-bank til det sundhedsfaglige område. Lige nu har vi fokus på medarbejdere til detailbranchen.

I fællesskab skal vi løbende udvikle vores service, således at den matcher arbejdsmarkedets og samfundets udvikling og kommer de ledige til gode. Vi regner med at den fælles formid-lingsindsats af fagligt kvalificerede ledige til de akut opståede arbejdsopgaver vil yde en hurtigere rekrutteringsservice, når behovet opstår. 

Du er velkommen til at kontakte vores hotline, hvis du mangler hjælp til rekruttering:
Tønder: 74 92 82 40
Esbjerg: 76 16 75 00
Varde: 21 19 29 99

Job-Sønderjylland 
Det virksomhedsvendte samarbejde mellem de sønderjyske kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder fortsætter som hidtil. Har du som virksomhed behov for arbejdskraft sikrer vi, at din forespørgsel også bliver behandlet i de øvrige kommuner.  
> Se mere på jobsønderjylland 

Landsdækkende Hotline
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)  har oprettet en landsdækkende hotline til virksomhedsservice på tlf. 72 20 03 50. Telefontid: alle hverdage, kl. 8-16.
Her kan du få svar på spørgsmål om arbejdsfordeling, lønkompensation, varsling og øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af COVID-19.

> Du har også mulighed for at danne dig et overblik på siden her

På siden har STAR samlet vigtig information, overblik og vejledning til virksomheder vedrørende de nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus. Siden opdateres løbende med de oftest stillede spørgsmål.

Virksomhedsguiden.dk
Vi opfordrer alle virksomheder til at holde sig opdateret på virksomhedsguiden.dk, hvor forhold og nyheder opdateres løbende. Bemærk, siden benyttes meget og der er køsystem for at komme ind.

> Gå til virksomhedsguiden

Lønkompensation til private virksomheder
Private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 %. eller mere end 50 ansatte kan søge om lønkompensation.

> Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Virksomheder skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal Virk.dk.

> Gå til Virk.dk

Hvad med de personer som er i løntilskud eller praktik på virksomhederne?
Mange af vores borgere har helbredsproblemer og er i praktik for at blive afklaret. Denne gruppe af borgere er potentielt udsatte i forhold til smitte med COVID-19.

Hvis borgerne ikke har helbredsproblemer, der kan forværres af COVID-19 og gerne vil i praktik, og hvis du som arbejdsgiver er med på det, er der intet til hinder for at fortsætte praktikken eller genoptage den efter aftale med jobcenteret. Ansatte i løntilskud følger de almindelige regler for ansatte på virksomheden

Kontakt
Hold dig endelig ikke tilbage med at ringe på vores servicenummer 74 92 82 40, vi skal nok hjælpe dig videre.

Siden er opdateret:
03.04.2020