Fremrykning af betalinger til virksomheder

For at afbøde konsekvenserne af COVID-19 for erhvervslivet suspenderer Tønder Kommune med øjeblikkelig virkning de normale betalingsfrister til kommunens leverandører. 

Ved at fremrykke betaling til de virksomheder, Tønder Kommune handler med, håber kommunen at kunne hjælpe det lokale erhvervsliv økonomisk i en svær tid.

Tønder Kommune har generelt stort fokus på rettidig betaling af kommunens leverandører, men vil i den kommende tid, have øget fokus på hurtig fakturabehandling.

I praksis betyder det, at Tønder Kommune i den næste periode ikke benytter sig af de aftalte kreditmuligheder, som kan betyde, op til 30 dages betalingsfrist. Fra i dag betales mest muligt, så hurtigt som muligt.

Konkret betyder beslutningen

  • at en virksomhed, kan modtage betalingen straks efter kommunens godkendelse af fakturaen.
  • fra en faktura er godkendt vil betalingen som udgangspunkt være leverandøren i hænde tre bankdage efter fakturagodkendelsen.

Hvis en virksomhed afventer betaling, eller har spørgsmål vedrørende sin faktura kan man kontakte Tønder Kommune på oekonomisekretariat@toender.dk 

Når du henvender dig, skal du oplyse 

  • firmanavn 
  • cvr-nummer 
  • e-mail til brug ved information 
  • endvidere skal du oplyse kontaktperson og telefonnummer.

Ovenstående træder i kraft med øjeblikkelig virkning (18. marts 2019).

Kontaktperson
Afdelingsleder for Regnskab, Opkrævning & Løn Mikael Gaihede tlf. 21 12 90 69

Siden er opdateret:
18.03.2020