Gravetilladelser

Du skal søge om tilladelse samt færdigmelde et gravearbejde på arealer i Tønder Kommune.

Tønder Kommune er tilmeldt "Råden Over Vejareal" (tidligere WebGT).

For at søge gravetilladelse, skal du søge via "Råden Over Vejareal", som du finder i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til opgravning skal være søgt og opnået før et arbejde kan igangsættes på følgende:

  • Opgravninger i kommunale veje, arealer og pladser
  • Opgravninger i private veje og private fællesveje indenfor byområder
  • Opgravninger i samtlige veje, pladser og arealer på Rømø.
     

Betingelser

Gravetilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med retningslinjer for udførelse af ledningsarbejder som beskrevet i følgende:

  • "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje", af oktober 2016
  • "Udbudsforskrifter for ledningsgrave og Dansk Standards DS 475"
  • "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord"
  • Særlige vilkår stillet af Tønder Kommune og ved dette frivilligt accepteres af entreprenøren.

Sagsbehandlingstiden kan forventes at være 8 arbejdsdage. I perioder (f.eks. ferietid) kan der dog være en længere sagsbehandlingstid.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte

Teknik og Miljø
Tlf. 74 92 92 92
E-mail: teknisk@toender.dk

eller

Vej, Park og Arealdrift
Linda Reus Carstens
Tlf. 74 92 92 74
E-mail: teknisk@toender.dk
 

Support vedrørende programproblemer / udfyldelse eller andet

Kontakt Vejdirektoratet: Tlf. 72 44 33 00, e-mail: vejman.dk@vd.dk.

 

Siden er opdateret:
16.10.2017