Alkoholbevilling

Efter restaurationsloven må stærke drikke kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling. Bevillingen gives af Bevillingsnævnet efter forhandling med politiet

Hvem skal have alkoholbevilling?
Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Hvem kan få alkoholbevilling?
Alkoholbevilling kan kun gives til personer, der opfylder følgende betingelser:

  • ansøgeren har næringsbrev til det pågældende forretningssted
  • ansøgeren er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år
  • ansøgeren ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål
  • der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 2 og 4, er til hinder for meddelelse af bevillingen

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber mv., der opfylder følgende betingelser:

Selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurationslovens § 13, stk. 1, nr. 2 og 3 der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 1, 2 og 5 er til hinder for meddelelse af bevilling Hvem giver alkoholbevillingAlkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der giver tilladelse til udvidet åbningstid.

Midlertidig alkoholbevilling gives af Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er også Syd- og Sønderjyllands Politi, der udsteder næringsbrev.

Der kan ikke gives alkoholbevilling før man har fået et næringsbrev. Næringsbrevet får man ved at søge om optagelse i Næringsbasen
Gå til Næringsbasen

Du skal være opmærksom på, at du først kan få alkoholbevilling, når du kan dokumentere, at du er optaget i Næringsbasen.

Hvordan søger man om alkoholbevilling?
Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, er sekretariat for Bevillingsnævnet.

Bevillingsnævnets sekretariat og Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder sammen om sagsbehandlingen af sagerne.
Hos sekretariatet kan man få blanketter til ansøgning om alkoholbevilling, restaurationsplan, forskrifter om støjkrav mv.
Blanketterne kan også hentes på politiets hjemmeside
Gå til Politiets hjemmeside

Sammen med ansøgningen skal der afleveres en uddybende beskrivelse vedrørende restaurationens koncept, herunder beskrivelse af størrelse, indretning, kundegruppe, åbningstid o.l.

Sekretariatet undersøger sammen med politiet, om betingelserne for at få alkoholbevilling er opfyldt. Sekretariatet indhenter i den forbindelse oplysninger Skat, om ansøgeren skylder skat og moms.

Hvis du/I har spørgsmål til, hvordan man søger alkoholbevilling mv. er du/I velkommen til at kontakte Juridisk Afdeling.

Bevillingsnævnet

Siden er opdateret:
25.08.2016