Visions- og Strategiplan

Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan 2018-2022 er et resultat af Kommunalbestyrelsens strategiproces, som er gennemført i foråret 2018. Formålet med Visions- og Strategiplanen er at sætte pejlemærker for den retning, vi ønsker, kommunen skal udvikle sig i.

Visions- og Strategiplanen vil danne grundlag for de politiske prioriteringer bl.a. i forbindelse med budgetlægningen. Samtidig er planen en rettesnor for det arbejde, Tønder Kommunes mange medarbejdere udfører hver eneste dag.

Tønder Kommune på forkant med udviklingen
Tønder Kommune vil være en kommune, hvor det er attraktivt at bo, leve, og drive virksomhed - og som er attraktiv at besøge. Vi ønsker, at vores borgere oplever høj livskvalitet og bliver boende i kommunen. Men vi vil også arbejde for, at flere nye borgere vælger at bosætte sig. Derfor vil vi skabe gode rammer for borgere og virksomheder og dermed understøtte øget bosætning i Tønder Kommune.

Det gør vi ved at arbejde i to spor:

Du kan se og downloade Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan 2018-2022 via dette link.

Siden er opdateret:
14.06.2018