Vederlag for kommunale hverv

Lovpligtig offentliggørelse af vederlag for kommunale hverv i 2017

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Tønder Kommune modtog i 2017 følgende vederlag

Borgmestervederlag: 897.111 kr.
Viceborgmestervederlag: 89.711 kr.
Fast vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem: 91.487 kr.
Formandsvederlag for stående udvalg: 206.335 kr.
Vederlag til udvalgsmedlemmer pr. udvalg: 34.179 kr.
Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget: 43.061 kr.
Vederlag for medlemskab af Børn- og Ungeudvalget: 17.134 kr.

Derudover har følgende medlemmer af Kommunalbestyrelsen i 2016 modtaget vederlag for andre hverv, som de udfører efter valg eller forslag af Kommunalbestyrelsen:

Henrik Frandsen (V):
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Allan Skjøth (V):
Medlem af bestyrelsen trafikselskabet Sydtrafik: 19.644 kr.

Frede Jensen (A):
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S: 40.000 kr.

Lars Rytter (A):
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Jørgen Popp Petersen (S):
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S: 25.000 kr.

Bo Jessen (V):
Medlem af bestyrelsen for Dansk Affald/Affaldsregion Nord: 400 kr.
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning 25.000 kr.

Preben Linnet (V):
Formand for Landudvalget: 98.682 kr.
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Siden er opdateret:
10.01.2018