Vederlag for kommunale hverv

Lovpligtig offentliggørelse af vederlag for kommunale hverv

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Tønder Kommune modtog i 2019 følgende vederlag

Borgmestervederlag: 935.588 kr.
Viceborgmestervederlag: 93.558 kr.
Fast vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem: 94.883 kr.
Formandsvederlag for stående udvalg: 213.781 kr.
Vederlag til udvalgsmedlemmer pr. udvalg: 34.242 kr.
Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget: 44.908 kr.
Vederlag for medlemskab af Børn- og Ungeudvalget: 17.776 kr.
Formandsvederlag for Unge i Uddannelse: 26.196 kr.
Formand for bosætning- og landdistrikter: 26.196 kr.

Derudover har følgende medlemmer af Kommunalbestyrelsen i 2019 modtaget vederlag for andre hverv, som de udfører efter valg eller forslag af Kommunalbestyrelsen:

Henrik Frandsen (V):
Formand for Erhvervshus Sydjylland: 90.000 kr.

Harald Christensen (A):
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Mathias Knudsen (V):
Medlem af bestyrelsen trafikselskabet Sydtrafik: 20.646 kr.

Allan Schøth (V):
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S: 40.000 kr.

Bent Aabling Paulsen (O):
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Jørgen Popp Petersen (S):
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S: 25.000 kr.

Bo Jessen (V):
Medlem af bestyrelsen for Dansk Affald/Affaldsregion Nord: 400 kr.
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning 25.000 kr.

Preben Linnet (V):
Formand for Landudvalget: 102.914 kr.
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Siden er opdateret:
20.02.2020