Vederlag for kommunale hverv

Lovpligtig offentliggørelse af vederlag for kommunale hverv i 2017

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Tønder Kommune modtog i 2018 følgende vederlag

Borgmestervederlag: 911.949 kr.
Viceborgmestervederlag: 91.195 kr.
Fast vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem: 92.914 kr.
Formandsvederlag for stående udvalg: 208.380 kr.
Vederlag til udvalgsmedlemmer pr. udvalg: 33.377 kr.
Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget: 43.774 kr.
Vederlag for medlemskab af Børn- og Ungeudvalget: 17.237 kr.
Formandsvederlag for UNge i Uddannelse: 25.535 kr.
Formand for bosætning- og landdistrikter: 25.535 kr.

Derudover har følgende medlemmer af Kommunalbestyrelsen i 2018 modtaget vederlag for andre hverv, som de udfører efter valg eller forslag af Kommunalbestyrelsen:

Harald Christensen (A):
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Mathias Knudsen (V):
Medlem af bestyrelsen trafikselskabet Sydtrafik: 20.646 kr.

Allan Schøth (V):
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S: 40.000 kr.

Bent Aabling Paulsen (O):
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Jørgen Popp Petersen (S):
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S: 25.000 kr.

Bo Jessen (V):
Medlem af bestyrelsen for Dansk Affald/Affaldsregion Nord: 400 kr.
Medlem af bestyrelsen for Tønder Forsyning 25.000 kr.

Preben Linnet (V):
Formand for Landudvalget: 98.682 kr.
Medlem af bestyrelsen for Rømø Havn: 24.000 kr.

Siden er opdateret:
18.03.2019