Valgplakater

Der skal ikke søges tilladelse til at opsætte valgplakater. Men der gælder særlige regler for, hvornår og hvor plakater må sættes op.

F.eks. må valgplakater tidligst sættes op kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen og skal som udgangspunkt fjernes igen senest otte dage efter valget.

Med to valg så forholdsvis tæt på hinanden har vejmyndigheden i Tønder Kommune dog besluttet at udsætte fristen for fjernelse af plakater til valget til Europa-Parlamentet, så fristen er den samme for de to valg.

Det betyder, at valgplakater både til EU-valget og til folketingsvalget skal være fjernet senest torsdag den 13. juni.

Valgplakater, som ikke er fjernet efter den 13. juni, vil blive fjernet af kommunen for opsætterens regning.

Vejdirektoratet har udgivet en folder om reglerne.

Hent folderen her

Siden er opdateret:
15.05.2019