Ungeudvalget

Udvalget er et §17, stk. 4-udvalg. Dvs. et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

Ungeudvalgets medlemmer

Fra Kommunalbestyrelsen
Allan Skjøth (V) formand
Mathias Knudsen (V) næstformand
Louise Thomsen Terp (S)
Henning Gad (A)
Mathilde Ziefeldt (F)
Anita Uggerholt Eriksen (V)

Fra erhvervsvirksomheder
Marianne Rosalie Kalb, indehaver af KALB – pr & kommunikation
Bo Kjelkvist, indehaver af Kjelkvist A/S – rådgivende entreprenør

Fra ungdomsuddannelserne
Direktør Finn Karlsen, EUC Syd
Direktør Carsten U. Eriksen, Det Blå Gymnasium og Tønder Handelsskole
Rektor Anna Amby Frejbæk, Tønder Gymnasium

Fra Tønder Ungdomsskole
Ungdomsskoleinspektør Mikkel Brander

Fra administrationen
Direktør Grethe H. Nielsen
Fagchef Jacob F. Krogh
Chefkonsulent Birgitte Anker

Udvalgets hovedopgaver

  • Arbejde med politikudvikling, der understøtter målet om, at alle 15-30 årige får en uddannelse
  • Kvalificere viden om området
  • Arbejde i et tværfagligt perspektiv og under hensyntagen til faglighed, lovgivning og økonomi
  • Forberede sager og foretage indstilling til de stående udvalg
  • Ungdommens Uddannelsesvejlening
Siden er opdateret:
19.06.2020