Udvalg

Tønder Kommunes politiske udvalg

Under Kommunalbestyrelsen er der syv faste politiske udvalg, nemlig Økonomiudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Dertil kommer det lovbestemte Børn- og Ungeudvalg og § 17 stk. 4-udvalgene Ungeudvalget og Bosætning og Landdistrikter.

Læs mere om de enkelte udvalgs sammensætning og opgaver i menuen til venstre.

Siden er opdateret:
01.01.2018