Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer

Bo Jessen (V) formand
Poul Erik Kjær (V) næstformand
Daisy Dahl (V)
Harry Sørensen (O)
Harald Christensen (A)

Udvalgets hovedopgaver

 • Byggeri, byudvikling og planlægning
 • Ejendomme og anlæg, som ikke sorterer under andre udvalg
 • Bygge- og anlægsarbejder
 • Anlæg, drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder
 • Drift og vedligeholdelse af vandløb
 • Naturbeskyttelse og fredning
 • Pleje af fredede arealer
 • Miljøbeskyttelse og VVM
 • Kystbeskyttelse
 • Drikkevandsforsyning
 • Forsyningsvirksomhed i øvrigt
 • Boligsyn
 • Sommerhuse og camping
 • Havne
 • Trafiksikkerhed
 • Skadedyrsbekæmpelse
Siden er opdateret:
01.01.2018