Statistik

Statistiske oplysninger om Tønder Kommune

Vi har her på siden samlet en række links og rapporter, der er med til at beskrive ”tingenes tilstand” i Tønder Kommune. 

Statistikken omfatter både sammenligning af den kommunale drift i forhold til andre kommuner (benchmarking), udviklingen i det omkringliggende samfund samt prognoser for den fremtidige befolkningsudvikling.

Benchmark af kommunale udgifter og nøgletal

Der findes flere hjemmesider, hvor det er muligt at sammenligne nøgletal kommunerne imellem. Som eksempel kan nævnes:

Indenrigsministeriets nøgletal

ECO-nøgletal

Når man sammenligner nøgletal, er dog vigtigt, at være opmærksom på, at kommunerne har vidt forskellige vilkår at drive deres virksomhed på. F.eks. vil kommuner med mange arbejdsløse have større udgifter til jobcentrene og derigennem administrationsområdet. Ligeledes er der stordriftsfordele, som betyder, at større bykommuner har lavere udgifter pr. indbygger end landkommuner med spredt bosætning eller små ø-kommuner.

Derfor skal man ved sammenligning af nøgletal være opmærksom på, hvilke kommuner man sammenligner.

Denne problematik tager ECO-nøgletal delvist højde for ved samle kommuner der tilnærmelsesvis ligner hinanden.

Benchmark af administrationsområdet

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har undersøgt og sammenlignet Tønder Kommunes administrative udgifter med fire andre kommuner. Heri i behandles baggrundsforskelles betydning for administrationsudgifter nærmere.

Rapporten og opsummering kan findes her

Udviklingen i Tønder Kommune

Der findes flere forskellige hjemmesider og publikationer, hvor man kan følge udviklingen i Tønder Kommune på forskellige parametre, f.eks. antal indbyggere, arbejdspladser, flyttemønster mv.

Blandt andet udgiver Region Syddanmark hvert år publikationen KONTUR, for alle kommuner i regionen, hvori der kan findes mange brugbare og overskuelige statistikker.

Du kan finde den seneste udgave af Kontur Tønder her

Statistik generelt

Danmarks Statistik har en kæmpe database med statistik for alt lige fra befolkningsudvikling og -prognose over løn og indkomst til nationalregnskab.

Siden kan findes her

Befolkningsprognose for Tønder Kommune

Tønder Kommune har i samarbejde med COWI udarbejdet en befolkningsprognose, hvor den historiske udvikling samt den forventede udvikling frem til 2035 kan følges, både på overordnet kommuneniveau samt fordelt på alder og distriktsniveau.

Se befolkningsprognosen her

Flytteanalyse

Mange af de unge i Sønderjylland tager en videregående uddannelse. En stor del af de uddannelsessøgende vælger at flytte uden for landsdelen for at gennemføre deres uddannelse, og kun en tredjedel vender tilbage efter afsluttet uddannelse.

Er det muligt at få flere af de unge til at vende tilbage? Det ser Region Syddanmark på i analysen Relationer til Sønderjylland.

Se analysen her

Detailhandelsanalyse

Detailhandelsanalyse for Tønder Kommune

Se Detailhandelsanalyse 2016 her.

 

Siden er opdateret:
07.02.2018