Partistøtte

Økonomisk støtte til politiske partier

I henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier (partistøtteloven) har de kandidatlister, der deltog i kommunalbestyrelsesvalget den 21. november 2017, ret til økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen.

Det er et krav, at partiet/listen har fået mindst 100 stemmer.

Støttebeløbet for 2020 udgør 7,50 kr. pr. stemme.

Ansøgning om tilskud for 2020 skal indgives inden udgangen af 2020. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2020, og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2020.

Ansøgning om partistøtte

Til brug for ansøgning om partistøtte for 2020 skal blanketten i "Betjen dig selv" boksen anvendes:

Læs mere om partistøtte på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Offentliggørelse af modtagne erklæringer om modtagne private og anonyme bidrag

Efter lov om partistøtte skal kommunalbestyrelsen offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Herunder er indskannede erklæringer fra partierne

2020

2019

2018

Siden er opdateret:
27.05.2020