Økonomi

Her finder du en række oplysninger om kommunens økonomi

Benchmarkanalyse

Kommunerne Tønder, Vejen, Billund, Fredericia og Vesthimmerland har sammen med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) gennemført en benchmarkanalyse af deres administrationsudgifter.

Benchmark er generelt set et sammenligningsgrundlag

 

 

Siden er opdateret:
10.01.2017