Landdistrikts- og Bosætningsudvalget

Udvalget er et §17, stk. 4-udvalg. Det vil sige et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets medlemmer

Fra Kommunalbestyrelsen:

Leif Høeg Jensen (V) formand
Jørgen Popp Petersen (S)
Peter Christensen (A)
Thomas Ørting Jørgensen (L)
Susanne Linnet (V)
Bo Jessen (V)

Fra lokalrådene:

Finn Hansen, næstformand
Kim Wittrup
Christian Schulz
Svend Erik Mathiesen
Ulla Bennedsen
Peter Kjer Hansen

Fra handels- og håndværkerforeningerne i kommunens landdistrikter:

Søren V. Lindholm, formand for handelstandsforeningen i Toftlund

Fra Rømø-Tønder Turistforening:

Susan Pedersen

Udvalgets hovedopgaver:

Understøtte bosætnings- og tilflytningsindsatsen

Siden er opdateret:
05.10.2019