Kvalitetsledelse i Miljø og Natur

Hurtig og transparent opgaveløsning

Tønder Kommune har et kvalitetsledelsessystem, som omfatter opgaverne i Miljø og Natur.

Ledelsessystemet giver os stor værdi i opgaveløsningen og sikrer, at vi har fokus på opgaveløsningen og især de borgere og virksomheder, som vi er i kontakt med. Systemet er med til at sikre en hurtig, kompetent, transparent og faglig korrekt behandling af opgaverne.

Kvalitetsledelsessystemet sikrer blandt andet, at vores kvalitetsledelsessystem består af velovervejede procedurer for opgaverne og medvirker til en ensartet og høj kvalitet, en effektiv styring og en konstruktiv dialog med borgere, virksomheder og andre interessenter.

Certificeringen forpligter os også til at foretage brugertilfredshedsundersøgelser hos borgere og virksomheder eller andre interessenter, som vi samarbejder med. På den måde får vi afdækket forbedringspotentialet ved den service, vi yder og kan hurtigt foretage de nødvendige ændringer, så vi hele tiden bliver bedre til at håndtere opgaverne og dermed sikrer en høj ”brugertilfredshed”.

Med certificeringen efter den nye ISO 9001:2015 standard bliver der sat endnu mere fokus på vores borgere og interessenter.

Det primære mål med kvalitetsledelse er forsat at leve op til ”kundekrav” og forventninger, men samtidig også at sikre at viden forankres bedre. Ved at have fokus på både interne og eksterne interessenter skabes en bedre forståelse for behov og forventninger. Vi arbejder målrettet med risikobegrebet og fremtidens udfordringer og muligheder.

Der er vedtaget en kvalitetspolitik og kvalitetsmål.

Ledelsen skal med planlagte intervaller evaluere kvalitetsledelsessystemet.

Siden er opdateret:
21.03.2018