Kulturelt Forum

Bestyrelse og valg i Kulturelt Forum

Kulturelt Forum består af ni medlemmer og to tilforordnede:

 • Tre medlemmer bliver valgt blandt de professionelle kulturaktører i Tønder Kommune
 • Fire medlemmer valgt blandt øvrige kulturaktører i kommunen
 • To politikere – én valgt af og blandt medlemmerne i Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder
 • Kommune og én valgt af og blandt medlemmerne i Børn- og Skoleudvalget
 • To tilforordnede fra Tønder Kommunes kulturinstitutioner - én repræsenterer Tønder
 • Kommunes Biblioteker og én repræsenterer Tønder Kulturskole.

Der bliver derudover valgt tre fælles bestyrelsessuppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne.
Det vil fortsat gælde, at "alle medlemmer af Kulturelt Forum skal varetage de samlede kulturelle interesser i kommunen på tværs af fagområder og grænser samt sikre sammenhæng og udvikling for hele kulturområdet".

Vedtægter for Kulturelt Forum.

Kulturelt Forums bestyrelse

Repræsentanter for professionelle kulturaktører:

 • Finn Sørensen, Tønder Festivals Venner/Hagges
 • Aase-Lene Madsen, kunsthåndværker og Tønder Medborgerhus Fond
 • Pernille Bejer, grafiker

 Repræsentanter for øvrige kulturaktører:

 • Anne Mette Pedersen, formand, kulturaktør
 • Birgitte Thomsen, næstformand, Arkivsamvirket i Tønder Kommune
 • Tove Tersbøl, Emanuel
 • Inger Lauridsen, Sejerslevgaards Venner

Suppleanter:

 • Hartvig Dolberg, Musik- og Teaterhøjskolen, Toftlund
 • Karin Toft, Midtlandets Musik- og Teaterforening
 • Poul Erik Vestergaard Frandsen, Tønder Teater

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

 • Mette Bossen Linnet, Kultur- og Fritidsudvalget
 • Anette Abildgaard Larsen, Børn- og Skoleudvalget

Tilforordnede fra Tønder Kommunes kulturinstitutioner

 • Pia Kristensen, Tønder Kommunes Biblioteker og Kulturinstitutioner
 • Michael Junker, Tønder Kulturskole

Se dagsordener og referater fra Kulturelt Forum her

Proces for valg af kulturaktørmedlemmer

Der vil blive holdt valg hvert fjerde år, efter at der har været valg til Kommunalbestyrelsen. Det sker i forbindelse med det første repræsentantskabsmøde efter valget til Kommunalbestyrelsen. På valgmødet opskrives de kandidater, der ønsker at stille op til valget, og som tilslutter sig forpligtigelsen for medlemmerne.

Der er to måder hvormed en kandidat kan blive opskrevet:

 1. Kandidaten opskriver sig selv til valg
 2. En anden person opskriver kandidaten. Dette kræver dog, at kandidaten selv ønsker at blive valgt ind.

Alle kulturaktører i Tønder Kommune (professionelle kunstnere, amatører, formidlere og deltagere) har mulighed for at stemme på valgmødet.

Der uddeles stemmesedler efter følgende retningslinjer:

 • Foreninger kan kun vælge én, der kan stemme på foreningens vegne
 • Kulturinstitutioner kan kun vælge én, der kan stemme på institutionens vegne (dog har kommunale kulturinstitutioner ingen stemme)
 • Enkeltaktører/borgere har én personlig stemme. For at afgive din stemme som enkeltaktør/borger, skal du møde personligt op.

Der vil på valgmødet blive gennemgået en detaljeret procedure for, hvordan valget kommer til at foregå, og hvordan man afgiver sin stemme.
De syv kulturaktørmedlemmer og de tre suppleanter, der vælges på mødet, bliver efterfølgende indstillet til endelig udpegning af Kommunalbestyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte Mette Nielsen, Kultur- og Fritidsudvalget på tlf. 74 92 94 11.

 

Siden er opdateret:
27.03.2018