Kommunale Ejendomme

Tønder Kommune ejer og lejer 250 ejendomme med et samlet areal på 260.000 m2

Ejendomsmassen

Ejendomsmassen er opdelt i to kategorier - primære ejendomme, som anvendes til administration, skole, børnehave, pleje m.m. og sekundære ejendomme, som anvendes til kulturelle formål, offentlige toiletter og venteværelser m.m.

Den kommunale ejendomsmasse har et samlet energiforbrug svarende til 50.000.000 kr. årligt fordelt på el, vand og varme.
Der er stor forskellighed i den kommunale ejendomsmasse, men hovedparten af ejendomsmassen er opført i 60’erne og 70’erne. Tønder Kommune ejer dog også ældre ejendomme – hovedsageligt i Tønder by – som er klassificerede som fredede eller bevaringsværdige.

Vedligeholdelse

Tønder Kommune varetager den løbende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Ansvaret for den løbende vedligeholdelse af klimaskærm (udvendig vedligeholdelse) og tekniske installationer er placeret hos Team Ejendomme. Ansvaret for den indvendige vedligeholdelse er placeret decentralt på de enkelte institutioner, og udføres i samarbejde med Team Ejendomme.

Det samlede budget til vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer er ca. 14.000.000 kr.

Overvågning af energiforbrug

Tønder Kommune har fjernovervågning af ejendommenes energiforbrug.

Fjernovervågning af ejendommenes energiforbrug skal sikre, at der ikke er utilsigtede energiforbrug på de enkelte institutioner og at der hurtigt kan gribes ind hvis, der opstår afvigelser i forbrugsmønsteret. Ligeledes sikres det ved overvågning, at energibudgettet ikke overskrides.

Overordnet forventes den centrale energiovervågning at give Tønder Kommune en årlig besparelse på 1 – 2%, svarende til mellem 500.000 kr. til 1.000.000 kr.

Ejendomsvagt

Team Ejendomme er indgangen til alt vedrørende de kommunale ejendomme og grunde, herunder også køb og salg af ejendomme og grunde. Tønder Kommune modtager årligt omkring 120 henvendelser vedrørende leje, køb eller salg.

De har en vagtordning for de kommunale bygninger, så det er muligt, hele døgnet at få kontakt til en medarbejder ved akut opståede problemer som stormskader og store regnskyl.

Indenfor normal åbningstid
Kontakt Team Ejendomme indenfor normal åbningstid på 74 92 92 92.

Ejendomsvagt - udenfor normal åbningstid
Oplever du uregelmæssige forhold i en kommunal ejendom - som pumpealarm, rørbrud, hærværk eller lignende, udenfor normal åbningstid?

Tønder Kommune har en ejendomsvagt, hvor du kan få hjælp til at stoppe skaden og få sikret bygningen igen.

Du kan kontakte Ejendomsvagten på 74 92 81 68 - udenfor normal åbningstid.


 

Login til energistyring

Siden er opdateret:
24.07.2017