Kommunalbestyrelsens møder

Kommunalbestyrelsen holder møde i Byrådssalen på Tønder Rådhus en gang om måneden bortset fra juli. Til gengæld er der ekstra møder i september og oktober i forbindelse med budgetbehandlingen.

Møderne holdes som udgangspunkt den sidste torsdag i måneden og begynder kl. 19. Der kan dog være afvigelser. Du er velkommen til at overvære den åbne del af mødet fra tilhørerpladserne.

Du kan også følge mødet hjemmefra eller på farten på PC, smartphone eller tablet. Møderne transmitteres direkte over internettet via Kommune-TV og Facebook og kan senest kl. 9 den følgende dag ses eller genses i arkivet.

Mødekalender 2019 for Kommunalbestyrelsen og udvalgene

Se web-tv her

Kommunalbestyrelsens mødekalender 2019

Onsdag den 30. januar

Torsdag den 28. februar

Torsdag den 28. marts

Tirsdag den 30. april

Onsdag den 29. maj

Torsdag den 27. juni

Torsdag den 29. august

Torsdag den 19. september - 1. behandling af budget 2020

Torsdag den 26. september

Torsdag den 10. oktober - 2. behandling af budget 2020 

Torsdag den 31. oktober

Torsdag den 28. november

Torsdag den 19. december

Spørgetid i forbindelse med de ordinære kommunalbestyrelsesmøder

For at fremme dialogen mellem borgere og politikere, har Kommunalbestyrelsen besluttet at indføre spørgetid i forbindelse med de ordinære Kommunalbestyrelsesmøder.

Der afholdes spørgetid i tilknytning til hvert ordinært kommunalbestyrelsesmøde.

Spørgetiden afholdes i en indlagt pause mellem kommunalbestyrelsesmødets åbne og lukkede del og er ikke en del af det egentlige kommunalbestyrelsesmøde.

Spørgetiden har en varighed på maksimalt 20 minutter.

Spørgsmål kan stilles af enhver person, der er bosiddende i Tønder Kommune.

Spørgsmål stilles skriftligt og skal være indgået til Tønder Kommune senest 10 dage før et kommunalbestyrelsesmøde. Spørgsmål kan mailes til Tønder Kommunes officielle post: toender@toender.dk og skal være påført spørgerens navn og adresse.

Spørgetiden er åben for alle, og pressen kan være til stede. Spørgetid foregår uden kamera og livestreaming.

Spørgeren skal selv være til stede i spørgetiden og selv fremlægge sit spørgsmål i mødesalen. Spørgeren indleder med at oplyse sit navn.

Spørgetid reguleres således, at spørger har 2 minutter til at stille sit spørgsmål. Et spørgsmål besvares som udgangspunkt af den udvalgsformand, hvis ressortområde spørgsmålet vedrører. I øvrigt kan alle kommunalbestyrelsesmedlemmer bidrage med et svar, og alle har hvert ét minut til at svare i.

Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold og være af almen interesse. Spørgsmål må ikke omhandle personlige eller fortrolige oplysninger (hverken om spørgeren selv eller andre) og må ikke omhandle punkter, der er optaget på dagsordenen for det pågældende Kommunalbestyrelsesmøde.

Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse i næste spørgetid.

Spørgetiden suspenderes i en periode på tre måneder før og efter kommunalvalg, folketingsvalg eller folkeafstemninger.

 

 

 

Siden er opdateret:
27.03.2019