Hjælpemidler

På alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor man kan brevstemme, stilles der følgende hjælpemidler til rådighed:

  • Sorte filtpenne til brug for afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen
  • Standlup med 6-dobbelt forstørrelse, som kan benyttes i forbindelse med afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen. Luppen er en ikke-håndholdt model
  • LED lampe (én pr. afstemningssted) der kan reguleres i lysstyrke og lysfarve

Derudover er afstemningssted Tønder, Tønder Sport- og Fritidscenter, udstyret med et stemmerum med et bord, som kan reguleres i højden af vælgeren. Der er også plads til kørestol. I samme stemmerum er der placeret et CCTV (Closed Circuit Television), hvor det er muligt at vise stemmesedlen i kraftig forstørrelse og regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.

I perioden for brevstemmeafgivning ved de to valg er hæve-/sænkebordet samt CCTV apparatet placeret i Borgerservice på Tønder Rådhus. Vælgere, der ønsker at gøre brug af dette hjælpemiddel ved brevafstemning, kan derfor brevstemme i Borgerservice på Tønder Rådhus inden for de almindelige åbningstider.

Siden er opdateret:
07.05.2019