Frivillighedsrådet

Frivillighedsrådet varetager de frivillige sociale foreningers interesse og virker som bindeled mellem det frivillige sociale arbejde, de kommunale politikere og kommunes forvaltning.

  • Rådet kan indsamle oplysninger om det frivillige sociale arbejde, medvirke ved dialogmøder, tage initiativ til kurser for frivillige, forslå retningslinjer og kriterier for tildeling af § 18 midler samt komme med forslag til fordeling af støtte til de enkelte foreninger og organisationer.

  • Planlægning og afholdelse af for eksempel stormøder eller en frivilligheds-messe/- dag i samarbejde med kommunen er også en del af rådets opgaver.

  • Ligeledes sikrer Frivillighedsrådet sammen med Tønder Kommune, at der sker en løbende justering og udvikling af frivillighedspolitikken.​​​​​​​

Referater fra Frivillighedsrådet

Poul Erik Hansen (formand)
hansenpou@gmail.com

Jørgen Ørbæk Petersen (næstformand)
joergen.1939@gmail.com

Mona Fabricius
mfabricius4@gmail.com

Bent Nielsen (kasserer)
benielsen80@gmail.com

Tage Sørensen
aktivetimer@gmail.com

Arne Klinge
sak@bbsyd.dk

Connie Wittenkamp
wittenkamp@c.dk

Ejvind Hansen
ehah@bbsyd.dk

​​​​​​​​​​​​​​Jens Peter Jensen
jenspeter44@gmail.com

Christa Lorenzen
christa-lorenzen@bbsyd.dk  

Annette Dall
annettedall@hotmail.com

Bent Thomsen
​​​​​​​bentho@hotmail.dk


Siden er opdateret:
19.08.2019