Frivillighedsrådet

Frivillighedsrådet varetager de frivillige sociale foreningers interesse og virker som bindeled mellem det frivillige sociale arbejde, de kommunale politikere og kommunes forvaltning.

  • Rådet kan indsamle oplysninger om det frivillige sociale arbejde, medvirke ved dialogmøder, tage initiativ til kurser for frivillige, forslå retningslinjer og kriterier for tildeling af § 18 midler samt komme med forslag til fordeling af støtte til de enkelte foreninger og organisationer.

  • Planlægning og afholdelse af for eksempel stormøder eller en frivilligheds-messe/- dag i samarbejde med kommunen er også en del af rådets opgaver.

  • Ligeledes sikrer Frivillighedsrådet sammen med Tønder Kommune, at der sker en løbende justering og udvikling af frivillighedspolitikken.

Referater fra Frivillighedsrådet

Hans Christian Vorting (formand)
E-mail: vorting@bbsyd.dk

Mona Fabricius (næstformand)
E-mail: mfabricius4@gmail.com  

Bent Nielsen (kasserer)
E-mail: benielsen80@gmail.com 

Adolf Wegener Andersen
E-mail: awea@os.dk

Arne Klinge
E-mail: sak@bbsyd.dk

Connie Wittenkamp
E-mail: wittenkamp@c.dk

Ejvind Hansen
E-mail: ehah@bbsyd.dk

Hildegard Høft
E-mail: karl-jurgen@compaqnet.dk

Lærke Petronella Posch Bruns
E-mail: lpposch@live.dk

Margit Bergendorf
E-mail: mb.arndrup6@live.dk

Poul Erik Hansen
E-mail: hansenpou@gmail.com

Willy Poulsen
E-mail: mwpoulsen51@gmail.com

Tage Sørensen (suppleant)
E-mail: aktivetimer@gmail.com

 

Vedtægter for Frivillighedsrådet

Procedure for valg til Frivillighedsrådet

Her kan du læse politikken for det frivillige social arbejde

Siden er opdateret:
28.08.2017