Frivillighedsrådet

Frivillighedsrådet varetager de frivillige sociale foreningers interesse og virker som bindeled mellem det frivillige sociale arbejde, de kommunale politikere og kommunes forvaltning.

  • Rådet kan indsamle oplysninger om det frivillige sociale arbejde, medvirke ved dialogmøder, tage initiativ til kurser for frivillige, forslå retningslinjer og kriterier for tildeling af § 18 midler samt komme med forslag til fordeling af støtte til de enkelte foreninger og organisationer.

  • Planlægning og afholdelse af for eksempel stormøder eller en frivilligheds-messe/- dag i samarbejde med kommunen er også en del af rådets opgaver.

  • Ligeledes sikrer Frivillighedsrådet sammen med Tønder Kommune, at der sker en løbende justering og udvikling af frivillighedspolitikken.

Referater fra Frivillighedsrådet


Willy Poulsen (formand)
mwpoulsen51@gmail.com

Mona Fabricius (næstformand)
mfabricius4@gmail.com

Bent Nielsen (kasserer)
benielsen80@gmail.com

Tage Sørensen
aktivetimer@gmail.com

Jørgen Ørbæk Petersen
joergen.1939@gmail.com

Arne Klinge
sak@bbsyd.dk

Connie Wittenkamp
wittenkamp@c.dk

Ejvind Hansen
ehah@bbsyd.dk

Hildegard Høft
karl-jurgen@compaqnet.dk

Margit Bergendorff
mb.arndrup6@live.dk

Poul Erik Hansen
hansenpou@gmail.com

Jens Peter Jensen (suppleant)
jenspeter44@gmail.com


Vedtægter for Frivillighedsrådet

Procedure for valg til Frivillighedsrådet

Her kan du læse politikken for det frivillige social arbejde

Siden er opdateret:
25.06.2018