Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget 2018 – 2021

Udvalget består af 15 medlemmer:

  • Ni personer valgt af og blandt frivillige foreninger
  • Tre personer valgt af og blandt aftenskolerne
  • Tre kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsen

Idrætsforeninger

Keld Stenger, formand
E-mail: keldstenger@gmail.com

Andreas Jung
E-mail: andreasj1967@gmail.com

Gunnar Jordt
E-mail: gj@tsf-fodbold.dk

Mette Greve
E-mail: mette.greve.2@gmail.com

Stig Andersen
E-mail: laredostig@hotmail.com

Uniformerede korps og politiske samt religiøse foreninger

Carsten Tækker
E-mail: taekker@aol.dk

Morten Riis, næstforman
E-mail: morten@mortenriis.one  

Glenny Sloth Ketelsen
E-mail: glenny-tina@privat.dk

Idébestemt børne- og ungdomsarbejde

Knud Jessen
E-mail: knudrj@yahoo.dk

Voksenundervisning

Lau Nørgaard
E-mail: lau.forballum@hotmail.com

Gitte Petersen
E-mail: gpe6270@gmail.com

Lisbeth Bang Pedersen
E-mail: lbangpedersen@gmail.com

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Anita Uggerholt Eriksen
E-mail: anuge@toender.dk

Flemming Gjelstrup
E-mail: fag@toender.dk

Allan Skjøth
E-mail: allskj@toender.dk

Find dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalget her

Siden er opdateret:
21.02.2018