Budget 2019

Budgetaftale

Efter budgetseminaret har samtlige grupper i Kommunalbestyrelsen fredag den 7. september tiltrådt en aftale om budget 2019. Nedenfor kan du se aftalen og tilhørende budgetmateriale.

Budgetaftale 2019

Budgetoversigt

Investeringsoversigt

Reduktioner og udvidelser 

Video: Borgmester Henrik Frandsen introducerer budgetaftalen


Kommunalbestyrelsen har været samlet til budgetseminar torsdag den 6. og fredag den 7. september. Herunder finder du det materiale, som politikerne havde at arbejde med

Budgetseminar

Plancher til budgetseminar for budget 2019

Materiale til budgetseminaret

00-1 Indholdsfortegnelse til Budgetseminar september 2018 vedr Budget 2019

01-1 Budget 2019 - Program til budgetseminar september 2018

03-1 Økonomiske procedurer for 2018 til budget 2019

04-1 Forudsætninger for budget 2019

05-1 Teknisk serviceramme 2019

07-1 Budgetforslag 2019

08-1 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2019

08-2 Generelle tilskud og udligning 2019

09-1 Aftale om kommunernes økonomi for 2019

10-1 Lov- og Cirkulæreprogram til Budget 2019 - første del

10-2 Lov- og Cirkulæreprogram til Budget 2019 - anden del

11-1 Kirkelig ligning 2019 - foreløbig

12-1 Låneadgang og særtilskud 2019

13-1 Særlige budgettemaer til budget 2019

14-1 Reduktioner i servicerammen Budget 2019 - revideret

15-1 Udvidelsesforslag budget 2019 - revideret

16-1 Tværgående prioriteringskatalog budget 2019

17-1 Høringssvar inden budgetseminar vedr. budget 2019

18-1 Investeringsforslag budget 2019

Budgetforslaget kommer til første behandling i Kommunalbestyrelsen torsdag den 20. september og til endelig godkendelse ved anden behandling torsdag den 11. oktober. 

Siden er opdateret:
10.09.2018