Budget 2018

Budgettet for 2018-2021 er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved anden behandling torsdag den 12. oktober 2017.

Personskat: 25,3 pct.
Grundskyld: 21,24 promille, dog 6,44 promille for landbrug
Kirkeskat: 1,16 pct.

Budgetinformation

Budgetinformation 2018 - samlet
Budgetinformation 2018 - bilag
Budgetinformation 2018 - bevillingsoversigter


Anden behandling

Referat fra 2. behandling

TV-optagelse fra 2. behandling

 


Første behandling

Budgetforslaget var til første behandling torsdag den 21. september.

Referat fra 1. behandling af budgettet

TV-optagelse fra 1. behandling


Budgetseminar

Kommunalbestyrelsen holdt budgetseminar torsdag den 7. og fredag den 8. september 2017. Umiddelbart efter budgetseminaret blev der indgået en budgetaftale, som alle partier med undtagelse af Alternativet har tilsluttet sig.

Budgetaftalen

Pressemeddelelse om budgetaftalen

Bilag (budgetoversigt, udvidelsesforslag, reduktionsforslag og investeringsoversigt)

Høringssvar

Uopfordret høringssvar fra BUPL

Plancher fra budgetseminaret

Video om indgåelse af budgetaftale

Materiale til budgetseminaret

01-1 Budget 2018 - Program til budgetseminar september 2017

02-1 Tidsplan og procedure for budgetlægningen 2018-2021

03-1 Forudsætninger for budget 2018

03-2 Teknisk serviceramme 2018

04-1 Emner af teknisk karakter til budget 2018

05-1 Budgetforslag 2018

06-1 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2018

06-2 Generelle tilskud og udligning Budget 2018

07-1 Aftale om kommunernes økonomi for 2018

08-1 Lov- og Cirkulæreprogram til Budget 2018

09-1 Kirkelig ligning 2018 - foreløbig

12-1 Udvidelsesforslag budget 2018

13-1 Reduktioner i servicerammen

15-1 Tværgående prioriteringskatalog budget 2018

16-1 Økonomiudvalgets investeringsforslag 2018

17-1 Fagudvalgenes investeringsforslag 2018 - nye og ændringer

18-1 Trafiklysnøgletal 2018

Siden er opdateret:
21.12.2017