Børn og Ungeudvalget

Børn og Ungeudvalgets medlemmer

Poul Erik Kjær (V) formand
Kim Printz Ringbæk (A) næstformand

Udvalget består derudover af en dommer udpeget af Domstolsstyrelsen og to pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen.

Udvalgets hovedopgaver 

  • Træffe afgørelse i sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 
Siden er opdateret:
01.01.2018