Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplanen er den overordnede plan for, hvordan Tønder Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2019 - 2020

Tønder Kommune sætter i planen fokus på følgende indsatsområder:

  • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse - sygedagpenge og jobafklaring
  • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse - forsikrede ledige
  • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse - fleksjob
  • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse - unge i uddannelse
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  • Succesfuld integration for integrationsborgere i Tønder Kommune
  • Borgere over 30 år på kontanthjælp

Læs Beskæftigelsesplanen for Tønder Kommune

Siden er opdateret:
10.02.2020