Ældrerådet

Ældrerådet i Tønder Kommune. Bagest fra venstre ses: Clara Christensen, Ester Brodersen, Rita Westergaard, Ove Christiansen, Edith Bruhn Andersen, Svend Stidsen og Broder Brodersen.
Forrest fra venstre: Grethe Grønfeldt, Inger Lis Andresen, Verner Bruhn, Karl-Uwe Berdiin, Gunnar Jensen og Niels H. Andersen.


Ældrerådet i Tønder Kommune er valgt den 21. november 2017 for en fire-årig periode, dvs. fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Rådet består af 13 medlemmerne med repræsentanter fra de seks tidligere kommuner. Medlemmerne er: 

Bredebro:
Ester Brodersen, tlf. 40 16 13 24, e-mail: ester.brodersen@gmail.com
Gunnar Jensen, tlf. 30 48 35 58 / 74 78 35 58, e-mail: gjvisby@gmail.com

Højer:
Clara Christensen,tlf. 41 53 53 43, e-mail: clara.rudbol@gmail.com
Grethe Grønfeldt, tlf. 30 24 05 36, e-mail: gretheg45@gmail.com

Løgumkloster:
Svend Stidsen, tlf. 51 90 62 40, e-mail: stidsen24@stofanet.dk
Karl-Uwe Berdiin, tlf. 74 77 52 77, e-mail: niidreb@bbsyd.dk

Nørre-Rangstrup:
Niels H. Andersen, tlf. 24 98 92 13, e-mail: eanha@outlook.dk
Verner Bruhn, tlf. 74 83 52 51, e-mail: vb@vbruhn.dk

Skærbæk:
Ove Christiansen, tlf. 40 64 81 96, e-mail: ovechr123@gmail.com
Rita Westergaard, tlf. 20 42 71 14, e-mail: ulveholm@dlgtele.dk

Tønder:
Inger Lis Andresen, tlf. 40 14 09 93, e-mail: ipa@pc.dk 
Edith Bruhn Andersen, tlf. 25 62 31 05, e-mail: edithbruhnandersen@outlook.dk
Broder Brodersen, tlf. 51 94 87 42, e-mail: bb@tonderrevision.dk

Rådet har den 4. december 2017 konstitueret sig sådan:

Formand: Inger Lis Andresen
Næstformand: Niels H. Andersen

Forretningsudvalg: Inger Lis Andresen, Niels H. Andersen og Ove Christiansen. 

Vedtægter for Ældrerådet

Der er valg til Ældrerådet næste gang i 2021 samtidig med valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.

Siden er opdateret:
02.01.2018