Landdistriktsudvalget

Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg

Tønder Kommunes Landdistriktsudvalg er paraplyorganisation for alle lokalråd og borgerforeninger i kommunen. Jeres lokalsamfund/lokalråd er vigtige partnere i forbindelse med udviklingen i Tønder Kommunes landdistrikter, og vi når kun i mål i samarbejde med jer.

Hvad kan vi gøre for dig?

Som den ansatte del af udvalget er det vores arbejde at koordinere udvalgets beslutninger med dig som borger.  Det er derfor os, du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget, der overordnet handler om dine lokale forhold.

Det er vores opgave, at

  • iscenesætte frivillige opgaver og funktioner i relation til det kommunale arbejde
  • stimulere frivillighedsarbejdet
  • drage omsorg for at indsatsen i Landdistrikterne skaber helhed og sammenhæng
  • være dialogpartner til de stående udvalg og lokalråd
  • rådgive omkring organisering i lokalområderne
  • være sparringspartner for rådene og sikre vidensdeling mellem disse
  • fordele midler til rådene efter politisk godkendte retningslinjer
  • arbejde for en enkel sagsgang/behandling i udvikling af landdistrikterne
  • bidrage til at landdistrikterne bliver kendt for sine attraktive levevilkår
  • understøtte og synliggøre lokalområderne

Du er altid velkommen til at tage fat i os og høre mere om, hvordan vi kan have gavn af hinanden.

Søg også tilskud og midler i til dit lokalprojekt:

Udover at være initiativtager til forskellige projekter, (som blandt andet ‘På tur i Tønder’, ansættelse af landsbypedeller og ansættelse af foreningskonsulent) fungerer Landdistriktsudvalget også som paraplyorganisation for alle lokalråd, borgerråd og borgerforeninger i Tønder kommune.

Udvalget består af 10 medlemmer, hvoraf 6 er repræsentanter fra lokalrådene og 4 er udpeget af kommunalbestyrelsen. De skal bl.a. være med til at stimulere frivillighedsarbejdet og sørge for at indsatsen i landdistrikterne skaber helhed og sammenhæng. Det skal gerne bidrage til at landdistrikterne bliver kendt for sine attraktive levevilkår.

Siden er opdateret:
19.12.2016