Landdistrikts- og bosætningsudvalget

Baggrund

Tønder Kommunalbestyrelse har i forbindelse med konstitueringen valgt at nedsætte et Landdistrikts- og Bosætningsudvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 med repræsentation fra kommunalbestyrelsen og Tønder Kommunes landdistrikter og erhverv. Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets funktionsperiode er den nuværende valgperiode 2018–2021.

Hvad kan vi gøre for dig?

Som den ansatte del af udvalget er det vores arbejde at koordinere udvalgets beslutninger med dig som borger.  Det er derfor os, du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget, der overordnet handler om dine lokale forhold.

Formål

Landdistrikts- og Bosætningsudvalget har til formål - i samarbejde med lokalområderne og erhvervslivet - at sikre udvikling af endnu mere attraktive lokalsamfund i Tønder Kommune for derigennem at styrke Tønder Kommune som helhed.

Du er altid velkommen til at tage fat i os og høre mere om, hvordan vi kan have gavn af hinanden.

Søg også tilskud og midler i til dit lokalprojekt:

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af 14 medlemmer og funktionsperioden er sammenfaldende med den nuværende kommunalbestyrelses funktionsperiode 2018 – 2021. Udpegningen skal afbalanceres, så der både sikres repræsentation fra Kommunalbestyrelsen, lokalområderne samt væsentlige interessentgrupper, såsom erhverv og turisme.

På denne baggrund sammensættes Landdistrikts- og Bosætningsudvalget på følgende måde:

  • seks kommunalbestyrelsesmedlemmer
  • seks medlemmer fra Tønder Kommunes landdistrikter. De 6 medlemmer samt deres personlige suppleanter skal efter indstilling udpeges af Kommunalbestyrelsen. Valget af disse finder sted på et valgmøde snarest muligt efter hvert kommunalvalg. De seks medlemmer og deres suppleanter skal så vidt muligt repræsentere kommunen bredt geografisk. Hvert lokalråd har én stemme
  • ét medlem fra handels- og håndværkforeningerne i Tønder Kommunes landdistrikter
  • ét medlem fra Rømø Tønder Turistforening.
Siden er opdateret:
18.01.2019