Høring

Tønder Kommune blev fra 1. januar 2019 Bevæg-dig-for-livet-visionskommune.

I aftalegrundlaget står der blandt andet "Det skal gøres nemmere at være forening i Tønder Kommune. Regler og tilskudsordninger, der er en barriere for foreningslivet skal undersøges og optimeres eller afskaffes, samtidigt skal nye målgrupper ikke give nye regler." En af barriererne, kan være "25 års-reglen" i Tønder Kommunes lokale tilskudsregler. Blandt målgrupperne, der skal arbejdes med jf. aftalegrundlaget, er voksne over 25 år. Det bør regelsættet for de folkeoplysende foreninger ikke være en barriere for.

Den 9. april mødtes Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og repræsentanter for Sundhedsudvalget samt DUF og DIF for at drøfte nye tilskudsmodeller for det folkeoplysende område. De nuværende tilskudsregler motiverer folkeoplysende foreninger til, at have fokus på rekruttering af børn og unge under 25 år. I forhold til målgrupper i aftalegrundlaget, så strider de nuværende tilskudsregler mod hensigten om, at flere voksne skal i bevægelse, blandt andet i de folkeoplysende foreninger. 

På mødet blev der arbejdet med spørgsmålet:

Hvad er den mest hensigtsmæssige tilskudsmodel på det folkeoplysende område i Tønder Kommune?

  1. så foreningerne motiveres til at få et større fokus på voksne som medlemmer, og som tager højde for den demografiske udvikling.
  2. så administrationen gøres nemmere, og der skabes fleksibilitet og motivation til udvikling og et øget aktivitetsniveau.

Udkast til retningslinjer, som er udarbejdet på baggrund af fællesmødet, kan ses her

Der kan afgives høringssvar frem til den 12. juni 2019 ved at sende en e-mail til pokof@toender.dk

Siden er opdateret:
15.05.2019