Kulturelt Forums pris

Hvert år ved afslutningen af den årlige kulturuge i Tønder Kommune bliver Kulturelt Forums Pris uddelt.

Prisen gives til en person eller organisation i Tønder Kommune, som har gjort sig særligt bemærket eller har gjort en særlig indsats inden for kultur.

Prisen består af:

  • En pengepræmie på 1.000 kr.
  • Et diplom i form af et kunstværk
  • En kulturel aktivitet til maks. 9.000 kr. (Se mere nedenfor)

Hvem kan få prisen?
Kulturelt Forums Pris uddeles til en person eller organisation, som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for kulturlivet i kommunen.

Prismodtageren kan være en enkeltperson, en gruppe, en forening, en institution, en organisation eller et kulturelt miljø.

Prismodtageren skal desuden opfylde mindst et af nedenstående kriterier:

  • Vedkommende har fremmet eller synliggjort kulturelle aktiviteter i Tønder Kommune
  • Vedkommende har udvist en særlig kreativitet eller et kulturelt mod, som har højnet kvaliteten eller udbuddet af kulturelle tilbud i Tønder Kommune
  • Vedkommende har ydet en indsats på det kulturelle område gennem en årrække.

Hvordan gør jeg?
Alle kan foreslå kandidater til prisen ved at indsende indstillingsskemaet.

Du finder skemaet i boksen "Betjen dig selv" øverst på denne side.

Bemærk, at der sammen med indstillingen skal sendes et forslag til, hvilken kulturel aktivitet, der ønskes afholdt for prismodtageren (som en del af hædringen). Det kan være i form af: Lokaler til en udstilling, spillested for en koncert, bidrag til en foredragsholder eller anden aktør, transport til en begivenhed. Eneste krav er, at aktiviteten skal komme flere til gode og bidrage til det kulturelle liv i kommunen. Den maksimale økonomiske ramme for dette er 9.000 kr.

Skemaet udfyldes og sendes pr. mail til:

Mette Nielsen
Tlf. 74 92 94 10
E-mail: metnie@toender.dk

Siden er opdateret:
15.09.2016