Grejbank

Har du grej som andre kan låne eller har du selv brug for at låne grej?

Landdistrikts- og Bosætningsudvalget har, i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, lanceret en ny funktion for frivillige: En grejbank, hvor frivillige almennyttige foreninger kan dele det inventar de har brug for, men ikke bruger hver dag. Det skal gøre det nemt for lokale frivillige foreninger at dele deres grej og finde det de har behov for, især når det er noget, de kun har behov for engang i mellem.

Grejbanken er opfundet af Landdistrikts- og Bosætningsudvalget og søsat på udvalgets hjemmeside. Grejbanken er oprettet for at give flere foreninger mulighed for at gennemføre arrangementer eller tiltag, hvor de her kan låne grej, der understøtter arrangementet. Grejbanken kan forhåbentlig også føre til at der skabes netværk på tværs af foreninger i kommunen.

Alt der tilbydes til udlån via grejbanken, opbevares hos den forening, der har indkøbt grejet. Ved brug er det låneforeningens opgave at hente og aflevere materialet. Du kan finde beskrivelse af grejet og udkast til låneaftaler på hjemmesiden.

I øjeblikket er der en toilet- og badevogn, en flagallé, en massestand og et par mobile basketkurve i grejbanken. Begge udvalg har lagt op til at foreninger, der søger om midler til udstyr der vurderes at kunne lægges i grejbanken, kan få op til 100% tilskud til indkøb, så længe der er midler i kommunens puljer.

Foreninger, der allerede har grej, som de gerne vil låne ud til andre foreninger, kan også komme i betragtning til Grejbanken.

I kan finde grejbanken og læse mere om den herunder

Siden er opdateret:
08.10.2019