Idébank

Historiske begivenheder

 • 2. eller 4. februar 1920 – De engelske besættelsestropper ankommer i Tønder, Dannebrog igennem Tønders gader for første gang siden 1864
 • 5. februar 1920 - H.P. Hanssen taler i Tønder
 • 8. februar 1920 – De danske afstemningsgæster ankommer nordfra
 • 10. februar 1920 - Afstemningsdagen
 • 18. april 1920 – Der prædikes for første gang på dansk siden 1864 i Kristkirken (Jubilæumsgudstjeneste)
 • 5. maj 1920 – Dansk militær ankommer til Tønder (dog også 75 året for befrielsen) (Koncert Slesvigske Musikkorps på torvet i Tønder mv.)
 • 20. maj 1920 – Kronemøntens indførelse. (udstilling i bankerne)
 • 15. juni 1920 – Genforeningsdagen (foredrag)
 • 17. juni 1920 – Overdragelse af jernbanerne. (verterantogskørsel ml. Ribe og Niebüll – markering på Tønder stations 1. perron.)
 • 9. juli 1920 – Loven om "de sønderjyske Landsdeles indlemmelse". Klokkeringning fra 9. juli 1920 kl 11-12.
 • Nu være fuldtonet, da dengang var de sønderjyske kirkeklokker tvunget afleveret til kanonstøberi til 1. verdenskrig
 • Genforeningssten 14. maj 2020: I samarbejde med Grænseforeningen og skolerne – fokus på identitet, fællesskab og grænser.
 • Blodbøge: Det siges at blodbøgene blev plantet for at signalere dansk tilhørsforhold, men man ved det ikke præcist. Evt. tur til blodbøge. Eller arbejde med registrering af forekomster og afdækning af historien med henblik på en måske senere fredning.
 • Event: Kæde af skolebørn på tværs øst-vest, på kryds og tværs af grænsen; tænkt som et grænseoverskridende projekt for fællesskab mellem skoler mv.
 • Luftfotos af Tønder Kommune, hvor der flages overalt med Dannebrog, så man fysisk kan se aftegningen af danskhed.
 • Generelt gudstjenester, med særligt minde/genforenings-indhold.
 • Ridestier på tværs – af kommunen, af grænsen, særlige ture ud til fx Genforeningsstenene.
 • Sejlrute Højer-Sild – på tværs af grænsen; som enkeltstående eller flere gange /særlige arrangementer – ikke fast rute.
 • Anden veterantogs-kørsel, på udvalgte strækninger i kommunen – til illustration af transport til fx afstemningssted

Ture rundt i Tønder Kommune:

 • "Tour de Tønder – På Tur i Tønder"-konceptet, dvs. en heldagsbustur med fortællinger om Genforeningen, hvor man på udvalgte punkter med relevans ift. Genforeningen rundt i kommunen møder fortællere; med guide i bussen samt guide på besøgsstederne. Turene kunne evt. også foretages i egen bil.
 • Alternativt et konkurrence-element – en slags Genforenings-geocaching.
 • Cykelture rundt til Genforeningsstenene
 • Dansk/tysk arkitektur, tysk byggestil 1864-1920 og danske byggestil kort efter genforeningen
 • Genforeningsplakater, udstilling eller tema
Siden er opdateret:
05.04.2019