Genforeningen 2020 pulje

Om puljen

Tønder Kommune har åbnet for puljen, Genforeningen 2020 pulje. Her kan du søge økonomisk tilskud til aktiviteter, som behandler en markering af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Det er til arrangementer som afholdes i hele 2020 og som finder sted i Tønder Kommune. Vi ser gerne en geografisk spredning på aktiviteterne. Du søger puljen via vores ansøgningsskema nederst på denne side.

Formål

I forbindelse med 100-året for Sønderjylland igen blev en del af Danmark, vil Tønder Kommune gerne støtte lokale aktører og foreninger som vil markere begivenheden rundt omkring i kommunen i 2020.

Puljens størrelse

Det er to puljer – én i 2019 og én i 2020, som samlet er på 500.000 kr. I 2019 er den på 100.000 kr og i 2020 er den på 400.000 kr. Beløbsgrænsen for en ansøgning vil være max. 75 procent af udgifterne. Vi ser positivt på samarbejde med andre aktører.

Hvem kan søge?

Det er lokale aktører og foreninger, som kan søge tilskuddet.

Ansøgningsfrister og svar

Fristerne er 1. maj 2019 (for puljen til 2019) og 15. november 2019 (for puljen til 2020).
Ved ansøgningsfrist 1. maj 2019 kan du forvente svar senest  den 17. juni 2019 og ved ansøgningsfrist 15. november 2019 kan du forvente svar den 6. december 2019.

Kriterier for ansøgning

Med puljen ønsker vi at hjælpe arrangementer på vej, som ellers ville have svært ved at blive afviklet uden støtte. Vi ser positivt på ansøgninger, som forholder sig til en nutidig kontekst; hvordan er det at leve i området i dag på baggrund af genforeningen? Hvad har præget os?

Krav for at få del i puljen:

 • Arrangementet skal afholdes i Tønder Kommune
 • Arrangementet er åbent for alle
 • Vi skal vide, hvordan I har tænkt jer at markedsføre og kommunikere aktiviteten
 • Der skal fremgå, at aktiviteten er støttet af Tønder Kommune, inkl. logo
 • Dokumentation i form af digitale billeder, film eller lyd

Derudover lægger vi vægt på nedenstående kriterier:

 • En kreativ og nyskabende aktivitet
 • Et arrangement indenfor kultur- eller fritidsliv
 • Den sønderjyske historie og relationen til genforeningen i 1920
 • Den historiske relevans, lige netop i Tønder Kommune
 • Naboskabet til Slesvig-Holsten og Tyskland
 • Samarbejde med andre aktører

Hvad kan du søge midler til?

Som udgangspunkt kan du søge om tilskud til:

 • Indkøb af udstillingsmateriel
 • Honorar
 • Markedsføring
 • Lokaleleje eller opsætning af lokaler/lokation
 • Teknisk udstyr, lyd og lys

Du kan ikke søge om:

 • Foreningsdrift/vedligehold
 • Gaver, præmier mv.
 • Forplejning, overnatning
 • Administration

Udbetaling

For hver aktivitet, der er afholdt, skal der laves et regnskab.

Støtte under 5000 kr.
Hvis støtte er under 5000 kr, skal du ikke sende regnskabet til os. I stedet foretager vi stikprøvekontroller. 

Støtte over 5000 kr.
Hvis støtten er over 5000 kr. skal regnskab og bilag sendes til os senest to måneder efter, at aktiviteten er afholdt. Vi vil meget gerne have materialet indskannet og sendt på e-mail. Det er muligt at få udbetaling før I holder aktiviteten, men så skal vi have tilsendt bilag.

Evaluering
Vi forventer at arrangøren giver en tilbagemelding på aktivitetens forløb og besøgsantal ved at indsætte det i evalueringsskemaet.