Frivilligt socialt arbejde

Frivillig
Tønder Kommune oplever, at der er en stor mangfoldighed og styrke i de frivillige indsatser, og at der i fællesskab med foreninger og borgere kan skabes gode og bæredygtige resultater. 
De frivillige sociale foreningers tilbud og aktiviteter er et godt supplement til kommunens kerneydelser, og derfor vil kommunen gerne styrke samarbejdet med de frivillige aktører.

Kommunen støtter og samarbejder med de frivillige foreninger blandt andet ved:

 • Tildeling af økonomiske tilskud jævnfør § 18 og § 79 i serviceloven
 • En særlig kontaktperson til det frivillige sociale område
 • Råd og vejledning
 • Årlig udgivelse af en oversigt over frivillige sociale organisationer og foreninger i Tønder Kommune
 • Oprettelse af et Frivillighedsråd
 • Driftstilskud til Frivilligcenter Tønder

Læs mere på Frivilligcenter Tønders hjemmeside.

Kontakt
Hvis du får brug for råd og vejledning i forbindelse med frivilligt socialt arbejde eller mangler hjælp til ansøgninger om tilskud m.m., kan du kontakte Frivilligkoordinator Kirsten G. Nissen, tlf. 74 92 94 27, e-mail: kn@toender.dk.

Oversigt over foreninger

Hvert år bliver der lavet en pjece, som oplyser om de frivillige sociale organisationer og foreninger her i Tønder kommune.

Frivillighedsrådet

Frivillighedsrådet i Tønder Kommune består af 13 repræsentanter og suppleanter, der vælges af og blandt de frivillige sociale foreninger i Tønder kommune. 
Frivillighedsrådet varetager de frivillige sociale foreningers interesse, og virker som bindeled mellem det frivillige sociale arbejde, de kommunale politikere og kommunes forvaltning. 

Frivilligrådets opgaver:

 • Rådet fungerer som rådgiver i forbindelse med sager inden for det frivillige sociale område.
 • Rådet indstiller kriterier og retningslinjer for tildeling af tilskud til de frivillige sociale for-eninger.
 • Rådet udarbejder forslag til fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger og organisationer.
 • Rådet deltager i planlægning og afholdelse af bl.a. stormøder og Frivillig Fredag.
 • Rådet sikrer sammen med Tønder Kommune, at der sker en løbende justering og udvikling af ”Politik for det frivillige sociale arbejde”.
 • Rådet samarbejder med Frivilligcenter Tønder

Læs mere om Frivillighedsrådet

Politikker

Samarbejdet med foreninger og frivillige er en central del af kommunens strategi.  Den overordnede politik for frivilligområdet udgør rammen for alle relationer med frivillige. 

Tønder Kommune har også en politik for det frivillige sociale område. Politikken synliggør rammer og retningslinjer for samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger. 

Tilskud

 

Siden er opdateret:
06.09.2018