Dit lokalsamfund

Vi vil gerne være Danmarks bedste landkommune, og du kan hjælpe os.

Engager dig i dit lokalsamfund

Som landkommune har vi andre vilkår, muligheder og fordele, end de, der er tilgængelige i storbykommunerne. Dem vil vi gerne have bredt ud, så flere får øje på det attraktive i at bo i Danmarks 5. største kommune – landkommunen Tønder. Du kan gøre en forskel i dit lokalsamfund ved at blive en aktiv del af det, og vi kan hjælpe dig med at blive det.

Tønder Kommunes Landdistrikts- og Bosætningsudvalg er paraplyorganisation for alle lokalråd og borgerforeninger i kommunen. Jeres lokalsamfund/lokalråd er vigtige partnere i forbindelse med udviklingen i Tønder Kommunes landdistrikter, og vi når kun i mål i samarbejde med jer.

Tønder Kommunes Landdistrikts- og Bosætningsudvalgs hjemmeside kan du læse om landsbypedelordningen, nytteindsats, foreningsudvikling og meget mere.

Lokalråd og borgerforeninger

Find dit lokale råd eller den borgerforening, der samler de lokale tråde i nærheden af dig:

Kolonihaver

Du finder både private, statslige og kommunale kolonihaveområder i Tønder Kommune. Der er private kolonihaver i Højer, Bredebro og Skærbæk, en kommunal kolonihave i Toftlund samt en statslig og tre kommunale kolonihaver i Tønder by.

De fem kommunale kolonihaveområder i Tønder, Skærbæk og Toftlund er organiseret og administreret af en kolonihaveforening.

Hvis du kunne tænke dig at leje en kolonihave, kan du kontakte foreningen, for at høre om de har en ledig kolonihave:

Kolonihaveforeningen Rytterhaven
Ryttervej i Toftlund
v/Janne Halkjær
Markvænget 34
6520 Toftlund

Kolonihaveforeningen "Mellem Strømmene"
Ved Vidåen bag Rådhuset i Tønder
v/Erwin Holt
Viddingherredsgade 4D
6270 Tønder

Tønder Kolonihaveforening af 1923
Ulriksalle i Tønder
v/Carl Magnus Tranekjer
Sønderlandevej
6270 Tønder

Kolonihaveforeningen Tønder Øst
Ved Tønder Øst bag busstationen
v/Linda Laursen
Viddingherredsgade 33, st. tv.
6270 Tønder

Kolonihaveforeningen Ny Hesteager i Skærbæk
Ved Hesteager i Skærbæk
v/Erling Albers
Bjørnkærvej 9, Arrild
6520 Toftlund

Tildelingen sker efter først til mølle princippet, og ventelister skal være offentlig tilgængelige. Hver husstand kan kun få tildelt én havelod. Derudover gælder den enkelte kolonihaveforenings vedtægter, ordensregler og prislister. Hvis du lejer et kolonihavelod, er du samtidig medlem af foreningen.

Kolonihave i Toftlund

Kolonihaver i Tønder

Kolinihaver i Skærbæk

(kort ved vej)

Kolonihaver

Du finder både private, statslige og kommunale kolonihaveområder i Tønder Kommune. Der er private kolonihaver i Højer, Bredebro og Skærbæk, en kommunal kolonihave i Toftlund samt en statslig og tre kommunale kolonihaver i Tønder by.

De fem kommunale kolonihaveområder i Tønder, Skærbæk og Toftlund er organiseret og administreret af en kolonihaveforening.

Hvis du kunne tænke dig at leje en kolonihave, kan du kontakte foreningen, for at høre om de har en ledig kolonihave:

Kolonihaveforeningen Rytterhaven
Ryttervej i Toftlund
v/Janne Halkjær
Markvænget 34
6520 Toftlund

Kolonihaveforeningen "Mellem Strømmene"
Ved Vidåen bag Rådhuset i Tønder
v/Erwin Holt
Viddingherredsgade 4D
6270 Tønder

Kolonihaveforeningen Ny Hesteager i Skærbæk
Ved Hesteager i Skærbæk
v/Erling Albers
Bjørnkærvej 9, Arrild
6520 Toftlund

Tønder Kolonihaveforening af 1923
Ulriksalle i Tønder
v/Carl Magnus Tranekjer
Sønderlandevej
6270 Tønder

Kolonihaveforeningen Tønder Øst
Ved Tønder Øst bag busstationen
v/Linda Laursen
Viddingherredsgade 33, st. tv.
6270 Tønder

Tildelingen sker efter først til mølle princippet, og ventelister skal være offentlig tilgængelige. Hver husstand kan kun få tildelt én havelod. Derudover gælder den enkelte kolonihaveforenings vedtægter, ordensregler og prislister. Hvis du lejer et kolonihavelod, er du samtidig medlem af foreningen.

Kolonihave i Toftlund

Kolonihaver i Tønder

Kolonihaver i Skærbæk

 

Siden er opdateret:
17.07.2018