Samarbejdspartnere og netværk

Projektet udvikles i et samarbejde mellem Tønder Kommune og lokale, regionale, nationale, internationale interessenter og samarbejdspartnere. 

Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder fungerer som støtteforening for projekt Zeppelin Tønder, og yder støtte med historiske oplysninger, information, sparring og inspiration. Desuden indgår Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder i arbejdet i den politiske styregruppe for projekt Zeppelin Tønder.

Tønder Kommune samarbejder med Naturstyrelsen om formidling og rekreative muligheder i Soldaterskoven. Det sker dels i forhold til det fremtidige oplevelses- og formidlingscenter omkring Zeppelin Basen dels i forhold til den bynære skovrejsning mellem Soldaterskoven og Tønder By.

Den videre konceptudvikling og forretningsudvikling udvikles i et strategisk samarbejde med Jyllands-Postens Fond. 

Projektet koordineres samlet af projektkoordinator i dialog og samarbejde med interessenter, samarbejdspartnerne samt nationale og internationale eksperter. 

Siden er opdateret:
04.09.2019