Når I vil giftes

I kan blive viet borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse. I kan læse mere herom ved at vælge menupunkterne til venstre. Der står blandt andet, hvordan I kan blive viet i udlandet, eller hvordan det kan lade sig gøre, hvis I bor i udlandet, og gerne vil vies i Tønder.

Siden er opdateret:
15.08.2019