2 meter bræmmer

Opdateret bræmmekort 2017

Læs om det opdaterede bræmmekort her.

2 meter bræmmer langs vandløb
I Vandløbsloven er det bestemt, at der skal være 2 meter bræmmer langs nogle vandløb. Se kortet nedenfor.

Hvor skal der være bræmmer?

Der skal være 2 meter bræmmer langs de vandløb, der er målsat i Statens Vandplan, og der skal være 2 meter bræmmer langs vandløb, der er naturlige. Det er vandløbsmyndigheden, der fastlægger, hvor der skal være bræmmer, og der kan ikke dispenseres.

Som bredejer har du selv pligt til at holde øje med, om der er 2 meter bræmmer langs dit vandløb eller din grøft.

Hvad gælder indenfor bræmmen?

Inden for 2 meter bræmmen må du ikke foretage jordbehandling. Du må heller ikke plante, foretage terrænreguleringer eller opføre bygværker eller faste anlæg inden for bræmmearealet.

Som udgangspunkt er det forbudt at hegne, men du må dog hegne, hvis det sker efter de regler, der er fastsat i vandløbets regulativ, når der er tale om et offentligt vandløb. Langs et privat bræmmevandløb kan kommunen konkret tage stilling til placering af et eventuelt hegn.

 

 
 

Kortet er opdateret januar 2017

Siden er opdateret:
04.01.2017