Badevand

Kontrol med badevandets kvalitet

Badevandssæsonen løber fra den 1. juni til den 1. september.

Lakolk Strand og Sønderstrand på Rømø er generelt indbydende og med en god vandkvalitet. Vi tager prøver i disse badeområder fra sidst i maj til sidst i august, ca. hver 14. dag. Prøverne analyseres for indhold af E. coli og enterokokker. Bakterierne findes i tarmen hos mennesker og dyr og er ikke farlige i sig selv. Men er de til stede i større mængder kan det betyde, at vandet kan være forurenet med spildevand, og der kan være risiko for sygdomsfremkaldende organismer i vandet.

Efter hver badesæson bliver resultaterne vurderet statistisk. Tallene for de seneste 4 år indgår i statistikken, og strandene klassificeres herudfra som enten

  • udmærket
  • god
  • tilfredsstillende
  • ringe

Klassificeringen "ringe" betyder, at badning skal frarådes.

Begge strande har den bedste klassifikation, som er "udmærket". Den enkelte strands vurdering ses nederst på denne side.

Læs mere om badevandskontrollen som vi laver efter bekendtgørelse om badevand og badeområder.

Badevandsprofiler - en beskrivelse af strandene og badevandets kvalitet

Der er lavet en badevandsprofil for badestrandene i Tønder Kommune. En badevandsprofil fortæller, hvem der er ansvarlig myndighed, beskriver badestranden og badevandet, angiver mulige fækale (tarmbakterier) forureninger, algeforureninger, kortvarige forureninger, hvornår badning frarådes samt badevandets kvalitet.

Bad ikke i vandløb

Vi laver ikke badevandskontrol i åerne, da den hygiejniske vandkvalitet generelt er for dårlig og ikke kan godkendes til badevand. Det må derfor frarådes, at der bades i vandløb noget sted, da den sundhedsmæssige risiko vurderes at være høj grundet smittefaren fra spildevandsudledninger, kloakoverløb og større renseanlæg.

Det frarådes også at bade langs kysterne i å-udløb og ved rørledninger, der kan indeholde overløbsvand fra renseanlæg og kloaksystemer. Vær selv opmærksom på, hvordan vandet ser ud, inden du går ud og bader. Det frarådes at bade, hvis vandet er meget uklart, misfarvet, lugter grimt eller der er kraftig skumdannelse. Observerer du noget, så kontakt Team Industri.

Alger

Ved kysten i Tønder Kommune ser man meget sjældent de giftige alger, som der kan være problemer med i øst-Danmark eller søer.

Du kan ikke se om en algeopblomstring består af giftige alger. Brug derfor din sunde fornuft, inden du går i vandet eller lader dine børn bade.

  • Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftigt skum eller alger. Uanset om algerne er giftige eller ej kan skummet irritere huden.
  • Hvis du møder en kraftig algeopblomstring i vandet eller kraftig skumdannelse på stranden, kan du alarmere ved at ringe 112.

Læs mere om alger i badevand på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Siden er opdateret:
01.06.2020