Trafiktællinger

Her kan du finde oplysninger om hvor mange biler, der kører hvor, og med hvilken hastighed de kører

Vi foretager løbende trafiktællinger, hvor vi også måler hastigheden. 

De gule cirkler på kortet viser, hvor tællingen er foretaget. Zoom ind på kortet for at få vist en konkret vej.

Det øverste tal i den gule cirkel viser hvor mange biler, der kører pr. dag. Det nederste tal fortæller i hvilket år tællingen er foretaget. 

Øverst til venstre kan du skifte mellem at få oplyst antal køretøjer pr. dag, gennemsnitshastigheden eller antallet af lastbiler pr. dag.

Siden er opdateret:
22.02.2019